Clicking moves left
มะนาวแป้นดกพิเศษกำแพงเพชร

วอนรัฐเร่งหาช่องทางกระจายสินค้า หลังมะนาวล้นตลาด...

  นางสาวสาวิตรี ว่องไว เกษตรชาวสวนในพื้นที่บ้านน้ำขาว หมู่ 3 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ปลูกมะนาวในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหน... 

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์

อ.ช.น้ำตกแม่สุรินทร์ แจกกล้าไม้สักทอง เพื่อสนับสนุนการปลูกป่า...

  นายประยูร ทองศิริ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จ.แม่ฮ่องสอน แจ้งว่า อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ มีความประสงค์ แจกกล้าไม้สักทอง เพื่อสนับสนุน ภาครัฐ เ... 

ต้นทุนการผลิตข้าว

เกษตรตรังส่งเสริมให้ชาวนาปลูกข้าวแบบลดต้นทุนการผลิต...

  นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง มีโครงการส่งเสริมปลูกข้าว ... 

สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี เตือนเกษตรกรระวังการระบาดของศัตรูพืชช่วงนี้...

  นายสมนึก สวนดอกไม้ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี กล่าวว่า การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 22-25 กันยายน 2557 ร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลางและภ... 

Clicking moves right
มะนาวแป้นดกพิเศษกำแพงเพชร

  นางสาวสาวิตรี ว่องไว เกษตรชาวสวนในพื้นที่บ้านน้ำขาว หมู่ 3 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ปลูกมะนาวในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จากปัญหาผล... 

แปลงผักสลัด

  สภาพอากาศที่แปรปรวนระยะนี้ ส่งผลกระทบต่อแปลงผักของเกษตรกรที่จังหวัดขอนแก่น ทำให้ผักได้รับความเสียหาย แปลงผักสลัดของเกษตรกรที่บ้านสว่าง ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น พบว่าผักสลัดที่ปลูกได้ 14 วัน ต้องมีสภาพเหี่ยว... 

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์

  นายประยูร ทองศิริ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จ.แม่ฮ่องสอน แจ้งว่า อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ มีความประสงค์ แจกกล้าไม้สักทอง เพื่อสนับสนุน ภาครัฐ เ... 

ต้นทุนการผลิตข้าว

  นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง มีโครงการส่งเสริมปลูกข้าว ผลักดันนโยบายขับเคลื่อนการฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตข้าวจังหวัดตรัง เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน เนื่องจากปัจจุบันนี้จังหวัดตรั... 

ProtectPlants

  ProtectPlants กรมส่งเสริมการเกษตร  เปิดแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้บนสมาร์ทโฟน ชื่อ “Protect PLANTS” ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร อกม. เกษตรกร หรือป... 

ดินบ่อกุ้ง

  การเลี้ยงกุ้งกุลาดำในน้ำจืดอย่างต่อเนื่องระยะยาวจะทำให้ดินเค็ม ไม่สามารถปลูกพืชได้ เมื่อบ่อเลี้ยงกุ้งติดเชื้อโรคก็ไม่สามารถเลี้ยงที่เดิมได้ ต้องย้ายไปที่อื่นๆ พื้นที่เดิมจึงเป็นที่ร้างไม... 

ดินดี

  มีโอกาสได้พูดคุยกับ ผศ.ดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “ชุดตรวจสอบอินทรียวัตถุในดิน” เลยได้ความรู้เรื่องดินและปุ๋ยมาฝากพี่น้องเกษตรกร เพราะบ่นเหลือเก... 

งานวิจัยข้าวโพดม่วง

  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มวิจัยข้าวโพดม่วง เป็นตัวแทนประกวดนวัตกรรม ซึ่งสามารถคว้ารางวัลเหรียญ Bronze Award ในกา... 

ลองดู

  หลายคนคงได้เห็นมุกนี้ 1.ตรวจดูตัวเลขหลักสุดท้ายของเบอร์โทรคุณ 2.เอาตัวเลขนี้คูณด้วย 2 3.จากนั้นบวกด้วย 5 4.แล้วคูณด้วย 50 5.เอาจำนวนที่ได้บวกด้วย 1764 6.ขั้นตอนสุดท้าย เอาจำนวนเลขที่ได้ไปลบด้วยปีที่คุณเกิด (คริสต์ศักราช) ตอนนี้คุณจะเห็นตัวเลขสามหลัก หลักแรกจะเป็นตัวเลขสุดท้ายของมือถ... 

มะนาวแป้นดกพิเศษกำแพงเพชร

  นางสาวสาวิตรี ว่องไว เกษตรชาวสวนในพื้นที่บ้านน้ำขาว หมู่ 3 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ปลูกมะนาวในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหน... 

  นายประยูร ทองศิริ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จ.แม่ฮ่องสอน แจ้งว่า อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ มีความประสงค์ แจกกล้าไม้สักทอง เพื่อสนับสนุน ภาครัฐ เ... 

  นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง มีโครงการส่งเสริมปลูกข้าว ผลักดันนโยบายขับเคลื่อนการฟื้นฟ... 

แมลงดำหนามมะพร้าว

  นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาแมลงศัตรูพืชระบาดในต้นมะพร้าวที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายมงคล จอมพันธ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมนำเสนอข้อมูลการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา พร้อมกล่าวถึงวิธีการแก้ไขปัญหาล่าสุด ที่กรมส่งเสริมการเกษตร สนั... 

  มอดเจาะลำต้น (Shor hole borer : Xyleborus fornicatus Eichhoff) ลักษณะและการทำลาย เป็นแมลงปีกแข็ง ตัวเต็มวัยมีขนาดลำตัวยาว 3-4 มิลลิเมตร สีดำปนน้ำตาลเป็นมัน หัวและท้ายตัดตัวเมียที่ผสมพั... 

  หนอนเจาะผล (Fruit boring caterpillar : Dichocrocis punctiferalis Guen) ลักษณะและการทำลาย ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อ มีปีกสีเหลืองมีจุดสีดำกระจายอยู่ทั่วปีก ความกว้างของปีกเมื่อกางออก ประมาณ 2.0-2.3 เซนติเมตร ตัว... 

 Latest News Updates
ขึ่นฉ่าย

  คนไทยที่อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปเป็นโรคความดันโลหิตสูงถึงร้อยละ 22 โรคความดันโลหิตสูงเป็น 1 ในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และโรคความดันโลหิตสูงยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิ... 

[Close] Ã    <script type=// =0) i = parseInt(eval('document.all.divadfloat'+'.style.bottom')); if(i>=0) document.getElementById('divadfloat').style.bottom=0; var d = document.getElementById('divadfloat'); if(parseInt(d.style.height)<20) return; if(i<-4) d.style.bottom=(i+5)+'px'; else clearInterval(letsfxad_timer); } function letsfx_createCookie(name,value,days) { if (days) { var date = new Date(); date.setTime(date.getTime()+(days*24*60*60*1000)); var expires = "; expires="+date.toGMTString(); } else var expires = ""; document.cookie = name+"="+value+expires+"; path=/"; } function letsfx_readCookie(name) { var nameEQ = name + "="; var ca = document.cookie.split(';'); for(var i=0;i < ca.length;i++) { var c = ca[i]; while (c.charAt(0)==' ') c = c.substring(1,c.length); if (c.indexOf(nameEQ) == 0) return c.substring(nameEQ.length,c.length); } return null; } function letsfx_eraseCookie(name) { createCookie(name,"",-1); } // ]]>