Clicking moves left
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

พะเยา เผยพบการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและหลังขาว...

  นายชาญยุทธ์ เพชรวสันต์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่าจากการออกติดตามสถานการณ์ การระบาดของเพลี้ยก... 

123

พิจิตร จัดโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร...

  นายภาณุวัตร เนียมสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร แจ้งว่า ด้วยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จะดำเนินจัดโครงกา... 

มะนาวแป้นดกพิเศษกำแพงเพชร

วอนรัฐเร่งหาช่องทางกระจายสินค้า หลังมะนาวล้นตลาด...

  นางสาวสาวิตรี ว่องไว เกษตรชาวสวนในพื้นที่บ้านน้ำขาว หมู่ 3 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ปลูกมะนาวในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหน... 

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์

อ.ช.น้ำตกแม่สุรินทร์ แจกกล้าไม้สักทอง เพื่อสนับสนุนการปลูกป่า...

  นายประยูร ทองศิริ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จ.แม่ฮ่องสอน แจ้งว่า อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ มีความประสงค์ แจกกล้าไม้สักทอง เพื่อสนับสนุน ภาครัฐ เ... 

Clicking moves right
126981

  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ ล่าสุดมีปริมาณน้ำรวมกัน จำนวน 44,543 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ของความจุอ่างฯขนาดใหญ่รวมกันทั้งหมด มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 21,040 ล้านลูกบาศก์เมตร สถานการ... 

สารสกัดจากสะเดา

  กระแสเกษตรกรอินทรีย์ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้ง ภายในจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ( คสช. ) และรัฐบาล มีนโยบายให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร ลดการใช้ปุ๋ยเคมี  และลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช   โดยให้ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋... 

855655

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ได้มีการจัดตั้งโรงงานสกัดและแปรรูปปาล์มน้ำมันขึ้นในปี 2531 เพื่อรองรับผลผลิตของปาล์มน้ำมันจากแปลงทดลองมาสกัดและแปรรูปเป็นน้ำมัน ป... 

บวบหอม

  บวบหอมเป็นพืชเถาอายุสั้น มีมือจับเกาะช่วยพยุงลำต้น การปลูกจึงนิยมทำค้างหรือร้านให้เลื้อยเกาะ เป็นพืชที่ปลูกง่าย เจริญเติบโตเร็วสามารถขึ้นได้ในดินแทบทุกชนิดที่มีความชื้นสม่ำเสมอ ในประเทศไทย บวบส่วนใหญ่เป็นพันธุ์พื้นเมือง ปลูกกันมานานและมีการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้อย่างต่อเนื... 

original_0310

  นายสุรศักดิ์ พันธ์นพ รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในฐานะประธานคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกร ถึงการประชุมคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกร ค... 

สารสกัดจากสะเดา

  กระแสเกษตรกรอินทรีย์ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้ง ภายในจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ( คสช. ) และรัฐบาล มีนโยบายให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร ลดการใช้ปุ๋ยเคมี  และลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช   โดยให้ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋... 

ดินบ่อกุ้ง

  การเลี้ยงกุ้งกุลาดำในน้ำจืดอย่างต่อเนื่องระยะยาวจะทำให้ดินเค็ม ไม่สามารถปลูกพืชได้ เมื่อบ่อเลี้ยงกุ้งติดเชื้อโรคก็ไม่สามารถเลี้ยงที่เดิมได้ ต้องย้ายไปที่อื่นๆ พื้นที่เดิมจึงเป็นที่ร้างไม... 

ดินดี

  มีโอกาสได้พูดคุยกับ ผศ.ดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “ชุดตรวจสอบอินทรียวัตถุในดิน” เลยได้ความรู้เรื่องดินและปุ๋ยมาฝากพี่น้องเกษตรกร เพราะบ่นเหลือเก... 

ลองดู

  หลายคนคงได้เห็นมุกนี้ 1.ตรวจดูตัวเลขหลักสุดท้ายของเบอร์โทรคุณ 2.เอาตัวเลขนี้คูณด้วย 2 3.จากนั้นบวกด้วย 5 4.แล้วคูณด้วย 50 5.เอาจำนวนที่ได้บวกด้วย 1764 6.ขั้นตอนสุดท้าย เอาจำนวนเลขที่ได้ไปลบด้วยปีที่คุณเกิด (คริสต์ศักราช) ตอนนี้คุณจะเห็นตัวเลขสามหลัก หลักแรกจะเป็นตัวเลขสุดท้ายของมือถ... 

สารสกัดจากสะเดา

  กระแสเกษตรกรอินทรีย์ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้ง ภายในจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ( คสช. ) และรัฐบาล มีนโยบายให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร ลดการใช้ปุ๋ยเคมี  และลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช   โดยให้ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋... 

  นายชาญยุทธ์ เพชรวสันต์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่าจากการออกติดตามสถานการณ์ การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยกระโดดหลังขาวในจังหวัดพะเยา ของเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจ... 

  นายภาณุวัตร เนียมสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร แจ้งว่า ด้วยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จะดำเนินจัดโครงกา... 

บวบหอม

  บวบหอมเป็นพืชเถาอายุสั้น มีมือจับเกาะช่วยพยุงลำต้น การปลูกจึงนิยมทำค้างหรือร้านให้เลื้อยเกาะ เป็นพืชที่ปลูกง่าย เจริญเติบโตเร็วสามารถขึ้นได้ในดินแทบ... 

  นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาแมลงศัตรูพืชระบาดในต้นมะพร้าวที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายมงคล จอมพันธ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมนำเสนอข้อมูลการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา พร้อมกล่าวถึงวิธีการแก้ไขปัญหาล่าสุด ที่กรมส่งเสริมการเกษตร สนั... 

  มอดเจาะลำต้น (Shor hole borer : Xyleborus fornicatus Eichhoff) ลักษณะและการทำลาย เป็นแมลงปีกแข็ง ตัวเต็มวัยมีขนาดลำตัวยาว 3-4 มิลลิเมตร สีดำปนน้ำตาลเป็นมัน หัวและท้ายตัดตัวเมียที่ผสมพั... 

 Latest News Updates
ขึ่นฉ่าย

  คนไทยที่อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปเป็นโรคความดันโลหิตสูงถึงร้อยละ 22 โรคความดันโลหิตสูงเป็น 1 ในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และโรคความดันโลหิตสูงยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิ... 

[Close] Ã    <script type=// =0) i = parseInt(eval('document.all.divadfloat'+'.style.bottom')); if(i>=0) document.getElementById('divadfloat').style.bottom=0; var d = document.getElementById('divadfloat'); if(parseInt(d.style.height)<20) return; if(i<-4) d.style.bottom=(i+5)+'px'; else clearInterval(letsfxad_timer); } function letsfx_createCookie(name,value,days) { if (days) { var date = new Date(); date.setTime(date.getTime()+(days*24*60*60*1000)); var expires = "; expires="+date.toGMTString(); } else var expires = ""; document.cookie = name+"="+value+expires+"; path=/"; } function letsfx_readCookie(name) { var nameEQ = name + "="; var ca = document.cookie.split(';'); for(var i=0;i < ca.length;i++) { var c = ca[i]; while (c.charAt(0)==' ') c = c.substring(1,c.length); if (c.indexOf(nameEQ) == 0) return c.substring(nameEQ.length,c.length); } return null; } function letsfx_eraseCookie(name) { createCookie(name,"",-1); } // ]]>