ผู้ออกแบบควรคำนึงถึง ธารน้ำ สระน้ำ บ่อน้ำพุ น้ำตก เป็นส่วนสำคัญ เน้นบริเวณน้ำให้เด่นกว่าส่วนประกอบอื่นๆ รูปทรงของบ่อน้ำ สระน้ำ เป็นรูปแบบเรขาคณิต ขอบเขตจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือจัตุรัส ใช้เส้นตรงกำหนดรูปแบบ เช่นสวนน้ำแบบตะวันตก

นอกจากนี้อาจจะออกแบบให้เหมือนธรรมชาติ คือไม่เน้นเส้นขอบเขตแต่จะให้เป็นแบบรูปทรงอิสระ โดยใช้เส้นโค้งเข้ามากำหนดรูปแบบให้ดูเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น เช่นการจัดสวนแบบตะวันออก (แบบญี่ปุ่น)

การสร้างสระน้ำให้เป็นรูปร่างอย่างไร ขนาดไหนนั้นสุดแต่ความต้องการของผู้ออกแบบ สำหรับรูปร่างของสระนั้นนิยมทำกัน 2 แบบ คือ

แบบที่ 1. สระน้ำตามแบบธรรมชาติ การสร้างแบบนี้คือการขุดดินขึ้นมาแล้วปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ รูปร่างจะเป็นอย่างไรก็ได้ซึ่งเรียกว่าแบบอิสระ รูปแบบอาจจะคดโค้งก็ได้ ถ้าเป็นสระขนาดเล็ก จะทำเป็นคอนกรีตก็ได้แต่รูปร่างคงเป็นรูปอิสระตามแบบ

แบบที่ 2. สระรูปแบบเรขาคณิต ได้แก่ รูปวงกลม  สามเหลี่ยม ครึ่งวงกลม หรือเรียกว่าการสร้างสระน้ำแบบประดิษฐ์ การสร้างสระน้ำแบบนี้จะต้องใช้การก่อสร้างเข้าช่วย โดยหล่อเป็นคอนกรีต แล้วตบแต่งด้วยวัสดุต่างๆให้เกิดความสวยงาม ตามความต้องการ

แนวคิดการจัดสวนน้ำแบบง่ายๆซึ่งสามารถจะทำได้ด้วยตัวเอง กล่าวคือ ถ้าต้องการสระน้ำรูปแบบอิสระก็จัดซื้อสระน้ำแบบนี้ได้ตามร้านค้าขายเครื่องตบแต่งสวน ซึ่งจัดทำไว้หลายขนาด ส่วนสระรูปเรขาคณิตก็จัดหาซื้อบ่อน้ำแบบกลมหรือแบบสี่เหลี่ยมมาจัดทำเป็นสระก็ได้

วัสดุประกอบการจัดสวนน้ำ คือ ก้อนหิน ควรเลือกก้อนที่สวยงามมีลักษณะเว้าแหว่งหรือกลม ตามขนาดที่ต้องการ การวางก้อนหินควรวางให้ก้อนหินโผล่เหนือผิวน้ำประมาณครึ่งหรือมากกว่าก็ได้ วางในแนวตั้งและแนวนอน  จะไม่วางก้อนหินที่มีลักษณะซ้ำๆกัน ต้องใช้หลักความแตกต่างเข้าไปจัดด้วย

ต้นไม้ที่ใช้ปลูกสวนน้ำ ควรเป็นพันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ในน้ำได้ดี เช่น ต้นกก ว่านน้ำ บัวชนิดต่างๆ ผักตบชวา ขอบสระ หรือบ่อน้ำ อาจจะตกแต่งด้วยเฟินชนิดต่างๆที่ชอบความชื้นหรือไม้อื่นๆที่สามารถปลูกในที่ชื้นมาจัดร่วม การปลูกไม้นำลงในสระน้ำมีด้วยกัน 2 วิธี คือ

วิธีที่  1 ถ้าสระเป็นดินขุดขึ้นเป็นรูปธรรมชาติก็ปลูกลงไปในดินได้เลย วิธีนี้ทำให้ต้นไม้น้ำเจริญเติบโตได้ดี เพราะรากสามารถหาอาหารได้สะดวก แต่ข้อเสียของสระชนิดนี้คือทำให้สกปรกง่าย ทางที่ดีควรมีทางระบายน้ำเพื่อไม่ให้เสียหรือเน่าได้

วิธีที่ 2 เป็นวิธีปลูกต้นไม้น้ำลงในกระถางแล้ววางกระถางลงในสระน้ำ วิธีนี้เป็นวิธีที่เหมาะแก่การปลูกต้นไม้ลงในสระที่มีพื้นเป็นคอนกรีต ข้อเสียของการปลูกแบบนี้คือ ทำให้ต้นไม้เจริญได้ไม่เต็มที่  ดังนั้น ดินที่ใช้ปลูกจะต้องผสมปุ๋ยเล็กน้อยแล้วจึงนำไม้น้ำลงปลูก โดยฝังหัวหรือโคนลงในดินแล้วใช้ทรายหรือกรวดปิดหน้าดินเพื่อกันดินและหัวของต้นไม้ลอยน้ำขึ้นมา เมื่อปลูกเสร็จแล้วจึงยกกระถางวางลงก้นสระ