คือการจัดสวนไม้ประดับที่ใช้หินเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ โดยการนำเอาก้อนหินขนาดต่างๆ ตั้งแต่ขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็ก(ก้อนกรวด) มาจัดร่วมกัน ก้อนหินที่นำมาจัดจะต้องมีลักษณะสวยงามเป็นพิเศษ เช่น ก้อนหินที่นำมาจากน้ำตก หรือทะเล ที่มีรูปร่างโค้งเว้าเพราะถูกน้ำเซาะดูเป็นธรรมชาติ ไม่ควรใช้ก้อนหินที่ระเบิดจากภูเขาเป็นอันขาด เพราะหินที่ระเบิดมาจากภูเขามักจะเป็นเหลี่ยม แหลมคม มาสวยงาม จะทำให้แลดูแข็งกระด้าง แต่ถ้าหินที่ระเบิดมานั้น มีรูปร่างสวยงาม หรือเป็นหินกลิ้งอยู่ตามภูเขาก็ใช้ได้ สำหรับรูปร่างและขนาดก้อนหิน มีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันมากมายหลายแบบ ผู้จัดสวนจะต้องเลือกขนาดและรูปร่างให้พอเหมาะ วิธีจัดนั้นควรจะมีหินก้อนหนึ่งเป็นหลัก และมีหินรูปร่างอื่นๆเป็นส่วนประกอบ หอนประกอบนั้น อาจจะมี หนึ่ง สอง หรือสามก้อนก็ได้ แต่หินประกอบนั้นควรมีลักษณะเล็กกว่าหินหลัก จะตั้งด้านหน้าหรือด้านข้างก็ได้

การจัดสวนหินนั้นพื้นที่จัดควรลาดเอียงหรือเป็นเนินสูงต่ำคล้ายภูเขา การวางก้อนหินบนสนามหญ้าควรให้เป็นธรรมชาติที่สุด โดยเลือกด้านที่สวยงามไว้ข้างบน จะจัดเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวก็ได้ วางแนวนอนหรือตั้ง จะต้องพิจารณาให้ดูเป็นธรรมขาติ ต้นไม้ที่จะนำมาจัดร่วมกับสวนหินนั้นต้องเลือกชนิดให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมคือทนต่อความแห้งแล้งได้ดี ใช้ได้ทั้งไม้ดอกและไม้ใบ แต่ไม่ควรเป็นพุ่มใหญ่มากนัก และจะต้องไม่เด่นจนทำลายความงามของก้อนหิน ควรเลือกประเภทดอกเล็ก ใบเล็ก ห้ามใช้ไม้ใบใหญ่ดอกใหญ่ เพราะจะข่มก้อนหิน สีของใบไม้และดอกไม้ ควรให้ตัดกับสีของก้อนหินจึงจะเด่น การจัดกลุ่มไม้ดอกและกลุ่มไม้ใบ ควรจะเว้นช่องว่างเพื่อการวางก้อนหินและองค์ประกอบอื่นที่จำเป็นบ้าง

ผู้ออกแบบอาจใช้ธารน้ำหรือน้ำตกเข้ามาเสริมได้ เพื่อเพิ่มความสดชื่นให้บรรยากาศ หรืออาจจะจัดสวนหินที่ประกอบไปด้วยต้นไม้เพียงเล็กน้อย แต่เน้นความงามด้วยการจัดและรูปทรงของก้อนหินโดยเฉพาะ ถ้าจะมีธารน้ำก็ควรเป็นสิ่งที่สมมุติ โดยใช้กรวดก้อนเล็กๆหรือทรายปูพื้นแทนแล้วคราดให้เป็นเส้นคล้ายสายน้ำไหลเพื่อจะลดความกระด้างของสวนหิน

การจัดหินประกอบกับก้อนกรวดนั้นยังเป็นภาพที่ให้ความรู้สึกในด้านความสวยงามน้อยเกินไป ทั้งนี้ก็เนื่องด้วยหินและก้อนกรวดเป็นภาพนิ่งที่เคลื่อนไหวไม่ได้ ควรจะมีการปลูกต้นไม้เสริมเข้าไประหว่างช่องหินและกรวดนั้น จะทำให้น่าดูยิ่งขึ้น เพราะต้นไม้เป็นสิ่งอ่อนไหว เส้นๆของต้นไม้เป็นส่วนโค้ง และเส้นเฉียงซึ่งเป็นลักษณะแสดงการเคลื่อนไหว การจัดต้นไม้ประกอบหินควรถือหลักว่า ต้นไม้เตี้ยควรอยู่หน้า ต้นไม้สูงควรอยู่ด้านหลังของหิน