ชื่อไทย เสือพ่นน้ำ เสือ ขมังธนู
ชื่อสามัญ COMMON ARCHER FISH
ชื่อวิทยาศาสตร์ Toxotes chatareus
ถิ่นอาศัย อยู่ตามแม่น้ำ ลำคลอง หนองบึงที่มีทางเชื่อมติดต่อกับแม่น้ำและตามบริเวณปากแม่น้ำ พบ ชุกชุมในภาคกลางและภาคใต้
ลักษณะทั่วไป เป็นปลาที่พบเห็นได้ทั้งในแหล่งน้ำจืดและน้ำกร่อย อาศัยอยู่ตามผิวน้ำ ลำตัวสีเหลืองมีลายดำเหมือนเสือจึงได้ชื่อว่า “ ปลาเสือ ” บริเวณท้องเป็นสีขาวเงิน สีของครีบก้นเป็นสีเหลืองมีขอบเป็นสีดำ ครีบหางจะมีสีเข้มกว่า เป็นสีส้มอมเหลือง ปลาเสือมีความสามารถพิเศษอยู่สองประการ คือ สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่เหนือน้ำได้เป็นระยะห่าง 3 – 5 ฟุต และอีกประการหนึ่งคือ สามารถพ่นน้ำได้สูงถึง 1.5 เมตร จากผิวน้ำ
การสืบพันธุ์ -
อาหารธรรมชาติ กินแมลงที่บินอยู่ตามผิวน้ำ แมลงน้ำ ลูกกุ้ง ลูกปลาและลูกน้ำ
การแพร่กระจาย -
สถานภาพ นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม