มะม่วงดอง

ส่วนผสม

–          มะม่วงแก้วดิบ  หรือโชคอนันต์  10  กิโลกรัม

–          น้ำ   9  กิโลกรัม

–          เกลือ   1  กิโลกรัม

–          น้ำส้มสายชู   400  มิลลิลิตร  (ซีซี)

–          กรดมะนาว  (กรดสชิตริก)   30  กรัม

–          แคลเซียมคลอไรด์   20  กรัม

วิธีทำ

  1. เลือกมะม่วงดิบสด  และแก่จัด  ล้างน้ำให้สะอาด
  2. ต้มน้ำเกลือ  (น้ำ  9  กิโลกรัม  เกลือ  1  กิโลกรัม)  กรดมะนาว  30  กรัม  แคลเซียมคลอไรด์  20  กรัม  ต้มให้เดือด  ปิดไฟ  จึงใส่น้ำส้มสายชู  ปล่อยทิ้งไว้ให้พออุ่น  กรองด้วยผ้าขาวบางเทใส่ขวดโหล
  3. นำมะม่วงบรรจุลงขวดโหลปากกว้าง  แล้วเทน้ำเกลือที่เตรียมไว้  ใช้ถึงพลาสติกใส่น้ำทับไว้ไม่ให้มะม่วงลอย  ดองไว้ประมาณ  10 – 30  วัน  ก็ใช้ได้