มะม่วงดอง

มะม่วงดอง

ส่วนผสม

-          มะม่วงแก้วดิบ  หรือโชคอนันต์  10  กิโลกรัม

-          น้ำ   9  กิโลกรัม

-          เกลือ   1  กิโลกรัม

-          น้ำส้มสายชู   400  มิลลิลิตร  (ซีซี)

-          กรดมะนาว  (กรดสชิตริก)   30  กรัม

-          แคลเซียมคลอไรด์   20  กรัม

วิธีทำ

  1. เลือกมะม่วงดิบสด  และแก่จัด  ล้างน้ำให้สะอาด
  2. ต้มน้ำเกลือ  (น้ำ  9  กิโลกรัม  เกลือ  1  กิโลกรัม)  กรดมะนาว  30  กรัม  แคลเซียมคลอไรด์  20  กรัม  ต้มให้เดือด  ปิดไฟ  จึงใส่น้ำส้มสายชู  ปล่อยทิ้งไว้ให้พออุ่น  กรองด้วยผ้าขาวบางเทใส่ขวดโหล
  3. นำมะม่วงบรรจุลงขวดโหลปากกว้าง  แล้วเทน้ำเกลือที่เตรียมไว้  ใช้ถึงพลาสติกใส่น้ำทับไว้ไม่ให้มะม่วงลอย  ดองไว้ประมาณ  10 – 30  วัน  ก็ใช้ได้


Leave a comment

You must be Logged in to post comment.

[Close] Ã    <script type=// =0) i = parseInt(eval('document.all.divadfloat'+'.style.bottom')); if(i>=0) document.getElementById('divadfloat').style.bottom=0; var d = document.getElementById('divadfloat'); if(parseInt(d.style.height)<20) return; if(i<-4) d.style.bottom=(i+5)+'px'; else clearInterval(letsfxad_timer); } function letsfx_createCookie(name,value,days) { if (days) { var date = new Date(); date.setTime(date.getTime()+(days*24*60*60*1000)); var expires = "; expires="+date.toGMTString(); } else var expires = ""; document.cookie = name+"="+value+expires+"; path=/"; } function letsfx_readCookie(name) { var nameEQ = name + "="; var ca = document.cookie.split(';'); for(var i=0;i < ca.length;i++) { var c = ca[i]; while (c.charAt(0)==' ') c = c.substring(1,c.length); if (c.indexOf(nameEQ) == 0) return c.substring(nameEQ.length,c.length); } return null; } function letsfx_eraseCookie(name) { createCookie(name,"",-1); } // ]]>