น้ำเสาวรส

นำเสาวรสสุก 2-3 ผล มาผ่าสองซีก ช้อนเมล็ดและน้ำสีส้มออก เติมน้ำสุก คั้น กรองเมล็ดและเส้นใยออก เติมน้ำเชื่อมและเกลือ