นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว แถลงข่าวภายหลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2/2556 มีมติให้รับรองพันธุ์ข้าวใหม่ จำนวน 4 พันธุ์ ประกอบด้วย

1.กข 18 หรือข้าวเหนียวสายพันธุ์ RGDU04285-3-3 ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ซึ่งมีคุณภาพการหุงต้มและรับประทานดีเป็นพันธุ์แม่ และข้าวพันธุ์เจ้าหอมนิลซึ่งมียีนต้านทานโรคไหม้เป็นพันธุ์พ่อที่หน่วยปฎิ บัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว (Rice Gene Discovery Unit ; RGDU)ในปี 2548 เพื่อนำคุณลักษณะดีของทั้งสองพันธุ์มารวมไว้ในข้าวพันธุ์ใหม่ เป็นข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสง มีความต้านทางโรคไหม้ในระยะกล้าในพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนบน มีคุณภาพเมล็ดทางกายภาพและการสีดี การหุงต้มและรับประทานดีใกล้เคียงกับพันธุ์ กข 6 เมื่อนึ่งสุกเนื้อสัมผัสนุ่ม มีกลิ่นหอม ให้ผลผลิตมีเฉลี่ย 609 กก./ไร่ เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาน้ำฝนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนบนที่มีการระบาดของโรคไหม้ แต่มีความอ่อนแอต่อโรคไหม้คอรวง ขอบใบแห้ง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว และแมลงบั่วเช่นเดียวกับพันธุ์ กข 6 continue reading…