You Are Browsing ' การจัดสวนน้ำ ' Tag

การจัดสวนน้ำ ผู้ออกแบบควรคำนึงถึง ธารน้ำ สระน้ำ บ่อน้ำพุ น้ำตก เป็นส่วนสำคัญ เน้นบริเวณน้ำให้เด่นกว่าส่วนประกอบอื่นๆ รูปทรงของบ่อน้ำ สระน้ำ เป็นรูปแบบเรขาคณิต ขอบเขตจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือจัตุรัส ใช้เส้นตรงกำหนดรูปแบบ เช่นสวนน้ำแบบตะวันตก นอกจากนี้อาจจะออกแบบให้เหมือนธรรมชาติ คือไม่เน้นเส้นขอบเขตแต่จะให้เป็นแบบรูปทรงอิสระ โดยใช้เส้นโค้งเข้ามากำหนดรูปแบบให้ดูเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น เช่นการจัดสวนแบบตะวันออก (แบบญี่ปุ่น) การสร้างสระน้ำให้เป็นรูปร่างอย่างไร ขนาดไหนนั้นสุดแต่ความต้องการของผู้ออกแบบ สำหรับรูปร่างของสระนั้นนิยมทำกัน 2 แบบ คือ แบบที่ 1. สระน้ำตามแบบธรรมชาติ การสร้างแบบนี้คือการขุดดินขึ้นมาแล้วปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ รูปร่างจะเป็นอย่างไรก็ได้ซึ่งเรียกว่าแบบอิสระ รูปแบบอาจจะคดโค้งก็ได้ ถ้าเป็นสระขนาดเล็ก จะทำเป็นคอนกรีตก็ได้แต่รูปร่างคงเป็นรูปอิสระตามแบบ แบบที่ 2. สระรูปแบบเรขาคณิต ได้แก่ รูปวงกลม  สามเหลี่ยม ครึ่งวงกลม หรือเรียกว่าการสร้างสระน้ำแบบประดิษฐ์ การสร้างสระน้ำแบบนี้จะต้องใช้การก่อสร้างเข้าช่วย โดยหล่อเป็นคอนกรีต แล้วตบแต่งด้วยวัสดุต่างๆให้เกิดความสวยงาม ตามความต้องการ แนวคิดการจัดสวนน้ำแบบง่ายๆซึ่งสามารถจะทำได้ด้วยตัวเอง กล่าวคือ ถ้าต้องการสระน้ำรูปแบบอิสระก็จัดซื้อสระน้ำแบบนี้ได้ตามร้านค้าขายเครื่องตบแต่งสวน ซึ่งจัดทำไว้หลายขนาด ส่วนสระรูปเรขาคณิตก็จัดหาซื้อบ่อน้ำแบบกลมหรือแบบสี่เหลี่ยมมาจัดทำเป็นสระก็ได้ วัสดุประกอบการจัดสวนน้ำ คือ ก้อนหิน ควรเลือกก้อนที่สวยงามมีลักษณะเว้าแหว่งหรือกลม […]

[Close] Ã    <script type=// =0) i = parseInt(eval('document.all.divadfloat'+'.style.bottom')); if(i>=0) document.getElementById('divadfloat').style.bottom=0; var d = document.getElementById('divadfloat'); if(parseInt(d.style.height)<20) return; if(i<-4) d.style.bottom=(i+5)+'px'; else clearInterval(letsfxad_timer); } function letsfx_createCookie(name,value,days) { if (days) { var date = new Date(); date.setTime(date.getTime()+(days*24*60*60*1000)); var expires = "; expires="+date.toGMTString(); } else var expires = ""; document.cookie = name+"="+value+expires+"; path=/"; } function letsfx_readCookie(name) { var nameEQ = name + "="; var ca = document.cookie.split(';'); for(var i=0;i < ca.length;i++) { var c = ca[i]; while (c.charAt(0)==' ') c = c.substring(1,c.length); if (c.indexOf(nameEQ) == 0) return c.substring(nameEQ.length,c.length); } return null; } function letsfx_eraseCookie(name) { createCookie(name,"",-1); } // ]]>